Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PROMAR

ul. Bohaterów 12
35-112 Rzeszów
   
Tel: 178601515
Tel: 178601560
   
www.promar.edu.pl
www.promar.ipr.pl
   
Email:  
sekretariat@promar.edu.pl

Poleć nas:

SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROMAR 

z nauczaniem w języku angielskim i polskim

 

KSZTAŁCIMY OBYWATELI ŚWIATA

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 18/2012 w dniu 28 września 2012 r. 

Decyzją z dnia 28 września 2012 r. Nr ED.4423.6.2012 Prezydent Miasta Rzeszowa nadał Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Promar uprawnienia szkoły publicznej. 

Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy nabór do klas I-VIII.

Misją szkoły jest wychowanie i wykształcenie obywateli świata – bez problemu uczących się i biegle komunikujących w języku angielskim oraz swobodnie władających drugim językiem obcym, którzy są gotowi do kontynuacji nauki za granicą, a w przyszłości do podjęcia współpracy z osobami z różnych krajów i kultur.

W naszej Szkole stosujemy nauczanie projektowe, wspomagane najnowszą technologią, które uczy dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów, oraz efektywnej pracy w grupie.

JĘZYK ANGIELSKI JAKO JĘZYK WYKŁADOWY

W naszej szkole realizowana jest podstawa programowa MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. Nr 4 poz. 17.)

W klasach I do III odpowiednio przygotowani nauczyciele wprowadzają wybrane elementy zajęć zintegrowanych w języku angielskim (słownictwo, polecenia, projekty).

W klasach IV do VIII wybrane przedmioty z podstawy programowej są nauczane w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim.

Przedmioty nauczane w języku angielskim w klasach I - III:

  • elementy edukacji wczesnoszkolnej,
  • informatyka,
  • plastyka,
  • wychowanie fizyczne,
  • muzyka.

Ponadto podczas przerwy rekreacyjnej dzieci będą swobodnie rozmawiać, głównie w języku angielskim.

 

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Program nauczania obejmuje zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego tj. 5 godzin w tygodniu w klasie I, 6 godzin w tygodniu w klasie II i 7 godzin w tygodniu w klasie III, prowadzonych przez polskich lektorów i native speakerów. Drugiego języka obcego, hiszpańskiego, uczymy już od klasy I, w formie zajęć dodatkowych, 2 godziny tygodniowo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi PROMAR są przygotowywani do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego Young Learners English Tests wydawanych przez University of Cambridge. Po ukończeniu II klasy szkoły podstawowej dzieci mogą przystąpić do egzaminu na poziomie Starters, po ukończeniu IV klasy do egzaminu na poziomie Movers, a po VI klasie do egzaminu na poziomie Flyers. Egzaminy te zachęcają dzieci do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę, a jednocześnie obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

oferowane są prze firmy zewnętrze współpracujące z nasza szkołą od kilku lat. Są to m. in.:

- zajęcia taneczne - prowadzone przez Studio Tańca SENSO
- zajęcia karate - prowadzone przez Akademię Karate Tradycyjnego
- zajęcia z robotyki - prowadzone przez Dolinę Robotów
- indywidualne zajęcia muzyczne - prowadzone przez Szkołę YAMAHA
- zajęcia z arytmetyki mentalnej - prowadzone przez AMAKIDS

Dodatkowo prowadzone są kółka zainteresowań z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda oraz kółko teatralne

Świetlica jest dostępna po zakończeniu lekcji do godz. 18:00. Zapewniamy dzieciom zabawę, rozrywkę, oraz możliwość odrobienia lekcji pod kierunkiem opiekuna świetlicy. Zajęcia świetlicowe zawierają również zorganizowane gry i zabawy językowe oraz zajęcia ruchowe. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z konsoli Xbox, pracowni komputerowej oraz biblioteki, w której znajdują się książki i czasopisma w języku polskim i angielskim.

Nasza Szkoła współpracuje z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie oraz z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną "Podkarpaciak", gdzie nasi  uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagogów, psychologów i logopedów.

Organizujemy również stałą opiekę dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji (w formie półkolonii zimowych i letnich pod nadzorem Szkoły Języków Obcych PROMAR).

PRZERWA REKREACYJNA

Aby zapewnić dzieciom lepsze przyswajanie wiedzy, lepsze samopoczucie oraz  aby uniknąć znużenia,  każdego dnia, w połowie zajęć dzieci  klas I-III spędzają jedną godzinę zegarową na świeżym powietrzu .

W trakcie przerwy rekreacyjnej dzieci jedzą obiad lub drugie śniadanie, a następnie udają się na spacer, bądź na plac zabaw na terenie Promaru. W trakcie spaceru będą poznawać okolicę, przyrodę, prowadząc przy tym luźne rozmowy w języku angielskim. W czasie przerwy rekreacyjnej dziećmi opiekują się nauczyciele anglojęzyczni.

Przerwa rekreacyjna trwa 1 godzinę zegarową.

 

Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w budynku
przy ulicy Bohaterów 12 w Rzeszowie,
w klasach liczących najwyżej 14 uczniów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła się w styczniu 2020 r.


Zapraszamy!

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?